In de Versnelling

Versnellingskamer

Wij dagen u uit om gas te geven en samen met uw vakgenoten op zoek te gaan naar concrete ideeën en oplossingen om op de parkeertrends te kunnen voorsorteren. In de Versnellingskamer tijdens het congres is er een parcours voor u uitgestippeld waarin u in hoog tempo ideeën, visies en kennis met andere parkeer-en mobiliteitsprofessionals deelt. Laat u niet afremmen en kijk vooruit. Denk en discussieer mee over de versnellingsvragen van Empaction, Moonen Parkeeradvies,Goudappel Coffeng  en Spark.

Versnellingsvraag Empaction:
Wat zou de rijksoverheid moeten doen en laten om parkeren bij gemeenten te faciliteren? 

In de versnellingskamer gaan we onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid de gemeenten optimaal kan ondersteunen in het organiseren van hun (auto)bereikbaarheid. Wat moet er via wetgeving geregeld worden en wat zeker niet? Lees meer.
Paul van Loon van Empaction schreef eerder een artikel over dit onderwerp.Lees hier het artikel.


Versnellingsvraag Goudappel Coffeng:
Hoe houden we de randstad mobiel?

In de Randstad is een stedelijke groeiopgave ontstaan. Steeds meer mensen willen in de stad wonen, en willen daar ook vooral stedelijk wonen. De uitdaging voor de stedelijke overheden is om dat binnen de bestaande grenzen van de (binnen)stad te realiseren. Bijna vanzelfsprekend is dat we daarbij moeten denken in dichtheden die tot dusverre alleen in buitenlandse metropolen (Tokyo, Londen, Parijs, New York) mogelijk leken. Kan dat met tegelijkertijd een hoge ruimtelijke kwaliteit? Lees meer. 

 

Versnellingsvraag Moonen Parkeeradvies: 
Hoe verbinden we de (gemeentelijke) parkeerexploitant en de ondernemers?

Het exploiteren van parkeervoorzieningen is niet passief achterover zitten en wachten tot mensen naar binnen komen. Parkeren is het faciliteren van winkeliers, ondernemers en bewoners om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Men staat vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om parkeren: ’Te duur, te weinig plek, het jaagt mensen weg.’ Een gemeentelijk of privaat parkeerbedrijf heeft de ondernemers echter veel te bieden. Lees meer.


Versnellingsvraag Spark:
Een eerlijke verdeling van gratis parkeerrechten is mogelijk, maar hoe realiseren we dat?

Parkeren krijgt nooit een 8. Heel vaak redden we de 6 niet eens. Het lijkt nu in deze tijden van economisch opleving even minder urgent, maar de kosten van parkeren in combinatie met hassle voor de parkeerder blijven de gemoederen bezig houden. Het is en blijft een hoofdpijndossier van burger, bedrijf en gemeentelijk bestuur. Lees meer.