Andere inzichten

Sprekers van het Parkeer24Jaarcongres 2017

 
Ook dit jaar belooft het Parkeer24Jaarcongres een inspirerende dag te worden met een vernieuwend programma. Met 'Parkeren in de Versnelling' als thema nemen de sprekers u in hun sessies mee in de veranderende wereld van parkeren. Maak kennis met de sprekers van 2017:

Cor Molenaar- RSM/ErasmusUniversiteit

Cor Molenaar is Bijzonder Hoogleraar eMarketing bij RSM/ErasmusUniversiteit. Hij houdt zich vooral bezig met de invloed van internet op het gedrag van mensen en bedrijven en de gevolgen hiervan voor business modellen en supply chains.

Herman Timmerman - CLOK

Herman Timmermans richt zich als bestuursvoorzitter van CLOK met strategisch ecnomisch advies op het versterken en behouden van het vestigingsklimaat in alle gemeenten en regio’s.

Daniëlle Snellen - Planbureau voor de Leefomgeving

Daniëlle Snellen is een ervaren onderzoeker op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking. Snellens doel is een bijdrage leveren aan beter en steviger gefundeerder ruimtelijk beleid/planvorming.

Ir. Frank Rieck- Lector Future Mobility aan de Hogeschool Rotterdam

Frank Rieck adviseert- als lector Future Mobility- bedrijven ten aanzien van industriële innovatie, marketing en strategie.

Ed van Savooyen - Spark

Ed van Savooyen is gespecialiseerd in bereikbaarheids- en parkeergerelateerde werkzaamheden en vraagstukken voor auto’s en fietsen. Hij verzorgt samen met Naomi Felder de sessie Verstedelijking: andere kijk op parkeren

Hugo van der Steenhoven - Dagvoorziter

Van der Steenhoven is medeoprichter van de fietscommunity, adviseur duurzame mobiliteit van Smart Cycling. Voorheen was hij wethouder en kamerlid in Utrecht (op gebied van parkeren) en woordvoerder voor verkeer, waterstaat & ruimtelijke ordening

Naomi Felder- Bureau feld

Naomi Felder verzorgt samen met Ed van Savooyen de sessie Verstedelijking: andere kijk op parkeren

Florien van der Windt

Florien van der Windt is senior adviseur en vertelt in haar sessie Parkeergarages 2.0 over potentiële businesscases zoals deelstallen, funstallen, megastallen en energiestallen die vanuit I&M en circa 30 andere partijen zijn geïdentificeerd.