In de Versnelling

Putten

Kasteel de Vanenburg

6 april

2017

Tijd

10.00 - 17.00 uur

150 plaatsen

Parkeren in de versnelling

'We zien maar een klein stukje vooruit, maar wat we daar zien houdt ons nog wel even bezig'- Alan Turing

Het Parkeer24 Jaarcongres brengt dit jaar voor de 6 e keer alle parkeerprofessionals bijeen. In een goede mix van kennis, netwerken en ontspanning bespreken ze actuele thema’s van vandaag en morgen. Kennis en ervaring worden gedeeld, contacten worden aangehaald of aangegaan en na een inspirerende dag gaat u met extra energie huiswaarts.

We leven in de hoogste versnelling. Dat gevoel heeft u vast ook wel eens, op uw werk of privé. Moderne communicatiemiddelen houden ons, als we niet uitkijken, 24 uur per dag bezig. Collega’s verwachten a la minute een reactie. Terwijl er steeds complexere vraagstukken op ons afkomen. Ook de parkeerwereld heeft inmiddels een hele andere dynamiek dan een paar jaar geleden.

Destijds was het, met alle respect, vaak business as usual. Veel voorkomende vraagstukken konden op basis van de in Nederland ruim aanwezige kennis volgens vaste patronen opgelost worden. Die tijd lijkt voorbij. Nieuwe onderwerpen, nieuwe tools, nieuwe collega’s, nieuwe randvoorwaarden dienen zich aan. Voor de komende jaren is dus niet alleen kennis gevraagd, ook een gezonde hoeveelheid visie én lef!

Deze drie elementen vormen de basis voor uw PARKEER24 Jaarcongres 2017 dat op 6 april wordt georganiseerd in Kasteel De Vanenburg in Putten.

 

Parkeren in de versnelling

Visie, kennis en lef!

Deze drie elementen vormen de basis voor uw PARKEER24 Jaarcongres 2017 dat op 6 april wordt georganiseerd in Kasteel De Vanenburg in Putten.

Visie

In de Versnellingskamer die we in samenwerking  Spilter organiseren gaat u aan de slag met verschillende thema’s die de toekomst van uw vak bepalen. De Versnellingskamer genereert in korte tijd een grote hoeveelheid aan ideeën en meningen. Iedere deelnemer wordt op deze wijze in staat gesteld om hun visie te delen en een gelijkwaardige bijdrage te leveren. In anderhalf uur tijd gaat u onder begeleiding van deskundige facilitators- bestaande uit Empaction, Moonen Parkeeradvies, Goudappel Coffeng en Spark, met uw vakgenoten op zoek naar concrete antwoorden op parkeervraagstukken van nu en in de toekomst. Denk hierbij aan thema's zoals:                                  

  • De consequenties van autonoom vervoer voor parkeren              
  • De impact van electrisch rijden, waarvan de autofabrikanten in 2018 de grote doorbraak verwachten              
  • (Disruptieve) verdienmodellen die de sector op haar grondvesten doen trillen              
  • Ruimtelijke vraagstukken en de waarde van parkeren              
  • Automatisering in al haar facetten              
  • Haperende binnensteden die vragen om intelligent beleid en bereikbaarheid              

De definitieve thema-keuze vindt binnenkort plaats. De resultaten worden na afloop van de versnellingskamer meteen met u gedeeld waardoor u direct met uw vakcollega's plenair kan discussiëren over de bevindingen .

Kennis

In het middagprogamma kiest u uit 9 kennissessies, uitgekozen en ingevuld door onze  Programmacommissie. En deels ingevuld door de  gasthoofdredacteuren  die dit jaar in opdracht van PARKEER24 een (lees: hun) thema verder uitdiepen. Via artikelen in het magazine, op de site én door een kennissessie met en voor u te organiseren op het congres.

Lef Lef wordt gevraagd van u én de bezoekers van het congres. Want discussiëren, vragen stellen, een mening vormen en uiten vraagt om moed. Zeker in een kleinere groep waarin iedereen aan het werk is met de stellingen in de versnellingskamer